Financieringen voor particulieren en ondernemers

ABC Consulting Financiële Diensten bied financieringen aan tegen gunstige tarieven en voorwaarden.

Geld nodig?

U heeft even behoefte aan wat extra financiële ruimte. Via ABC Consulting kunt u voordelig uw lening afsluiten. Denk aan een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Wij kiezen de geldverstrekker die het beste bij u past met de laagste rente en de beste algemene voorwaarden.

Persoonlijke lening

Met een persoonlijke lening leen je eenmalig een geldbedrag dat je in één keer krijgt uitbetaald. De looptijd en de rente leggen we bij de persoonlijke lening vooraf vast. Zo weet je precies hoeveel je elke maand betaalt en wanneer je lening is afgelost. Een persoonlijke lening geeft daarom zekerheid.

Doorlopend krediet

Met een doorlopend krediet leen je flexibel geld. Je kunt geld opnemen, aflossen en eventueel opnieuw opnemen tot een vooraf afgesproken bedrag. Een doorlopend krediet is dus een lening waarbij je een kredietlimiet krijgt en daarvan naar behoefte geld kunt opnemen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen gedeelte. Naast rente betaal je maandelijks aflossing. Afgeloste bedragen kun je weer opnemen tot maximaal de afgesproken kredietlimiet. Doordat je afgeloste bedragen weer kunt opnemen zit er geen einddatum aan deze vorm van lenen. De rente is vaak variabel en kan gedurende de looptijd stijgen of dalen.

Financiële planning de grote waarde van een helder totaalbeeld

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering: mooie gebeurtenissen, maar u moet er wél goed op zijn voorbereid. Financiële planning brengt uitkomst. Door middel van een persoonlijk financieel plan creëert u overzicht over wat nodig is om uw wensen en ambities te realiseren.

Financiële planning

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario’s

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: het schept een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.


Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

In drie stappen naar een persoonlijk financieel plan

Wie een financieel adviseur inschakelt, kan rekenen op een helder en soepel adviestraject. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, een rapportage en tot slot een duidelijk en op maat gesneden advies. Zo krijgt u in ruil voor een beperkte tijdsinvestering maximaal grip op uw financiële toekomst.

1. Gesprekken

Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Uw financieel planner zal hiervoor doorgaans meerdere gesprekken met u voeren. Hierin kunt u vragen verwachten over:
uw inkomenssituatie, vermogensopbouw, uitgaven en risico’s;
uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst.

2. Financieel plan

De financieel planner verwerkt al deze informatie tot een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie. En het maakt duidelijk wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.

3. Financieel advies

Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreek u met uw financieel planner de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Aansluitend adviseert hij u over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.

Regelmatige update

Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Uw leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om uw persoonlijk financieel plan geregeld samen met de financieel planner tegen het licht te houden. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is.

Kosten financieel adviestraject

Wat u voor een financieel adviestraject betaalt, is een kwestie van maatwerk en kan dan ook variëren.